Regały chemiczne – bezpieczne składowanie materiałów niebezpiecznych

Z roku na rok rośnie ilość przechowywanych środków chemicznych w magazynach i zakładach produkcyjnych. Nic dziwnego, bowiem nowoczesne metody produkcyjne i wysokie moce produkcyjne wymagają korzystania z wydajnych i nowoczesnych rozwiązań. Jednak problemem, od którego trudno uciec jest przechowywanie chemikaliów. Z uwagi na ich szkodliwy czy wręcz niebezpieczny dla życia i zdrowia charakter należy spełniać restrykcyjne normy przechowywania i dostępu. O jakich zasadach musisz więc pamiętać, zabierając się za projektowanie i realizację magazynu chemicznego?

Składowanie materiałów chemicznych – po pierwsze bezpieczeństwo

Kluczowe znaczenie w określeniu, w jaki sposób należy przechowywać substancje chemiczne, mają takie parametry, jak ich ilość i kategoria, układ i rozmieszczenie, warunki, w jakich mogą być bezpiecznie przechowywane oraz dostęp pracowników i poziom ich świadomości dotyczącej zagrożeń i sposobów ich redukcji.

Regulacje, które trzeba mieć na uwadze, projektując magazyn chemiczny

W związku ze zróżnicowanymi zagrożeniami każde państwo Unii Europejskiej opracowało na podstawie prawa wspólnotowego własne regulacje. Wśród nich można znaleźć rozporządzenie (WE) 1907/2006 tzw. REACH, obligujące pracodawców do sporządzenia kart charakterystyki dla każdej niebezpiecznej substancji na terenie zakładu. Określa ona m.in. poziom zagrożenia czy definiuje ilość przechowywanego produktu. Skatalogowane w dziewięć kategorii (ciecze palne, tlenek etylenu, amoniak, chlor, gazy, ciecze żrące, ciecze toksyczne, nawozy na bazie azotanu amonu i nadtlenki organiczne) mają ustalone zasady dotyczące ich składowania. Obejmują one m.in. konstrukcję i budowę magazynu (np. obejmuje regały chemiczne), opakowania i pojemniki (opakowania ze stali nierdzewnej, HDPE czy DPPL), systemy kontroli warunków składowania i systemy ochronne (mierzące m.in. temperaturę w magazynie i reagujące już w początkowej fazie pożaru) oraz wymagania dotyczące kontroli okresowych, dzięki którym możliwe jest bieżące monitorowanie poziomu bezpieczeństwa.

Interakcje pomiędzy składnikami – kolejny ważny element

Nie wszystkie substancje chemiczne mogą być bezpiecznie składowane w swoim sąsiedztwie. Zasady bezpiecznego składowania chemikaliów zostały opracowane tak, aby redukować ryzyko wystąpienia spontanicznej reakcji chemicznej. Jeśli doszłoby z kolei do pożaru lub emisji niebezpiecznych gazów, to niektóre substancje mogłyby przyspieszyć proces spalania i utrudnić prowadzenie akcji gaśniczej. Dlatego zgodnie z przepisami w swoim sąsiedztwie można przechowywać wyłącznie substancje o tej samej klasie zagrożenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here